Selecteer een pagina

Vastgoedeigenaren zoeken nieuwe functies inspelend op marktontwikkelingen en trends, en met positieve effecten op de waarde van het leegstaande vastgoed. Vergroting van de mogelijkheden trekt ook meer potentiële kopers of huurders aan. Om van de gemeente vergunning te krijgen voor herbestemming van vastgoed en vergroting van de gebruiksmogelijkheden, is inzicht in de effecten van functieverruiming op de omgeving noodzakelijk en moet worden gemotiveerd op welke wijze het past binnen het ruimtelijk ordeningsbeleid. Door zowel de marktkansen als de beleidsmatige inkadering in kaart te brengen, kan in de vorm van een gemotiveerd principeverzoek of ruimtelijke onderbouwing gemakkelijker medewerking voor het initiatief worden verkregen van de overheid.

De onderbouwing gaat met name in op de noodzaak en behoefte voor functieverandering, beleidsmatige inkadering en effecten op verkeer, parkeren en milieu. Omdat in de meeste gevallen geen fysieke ingrepen (bijvoorbeeld graafwerkzaamheden) plaatsvinden, is de onderzoekslast bij functieverruiming laag.

Per 1 november 2014 is het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor functieverruiming in bestaande panden door de aanpassing van het Besluit omgevingsrecht (Bor) gemakkelijker en sneller geworden. Via de zogenaamde ‘kruimelgevallenlijst’ kan afwijkend gebruik in bestaande gebouwen worden toegestaan. In principe moet binnen 8 weken een beslissing zijn genomen op de aanvraag.

bron: BRO

Zie voorbeeldproject

Meest Recente Berichten

Elektrisch woonhuis te Rijen

Elektrisch woonhuis te Rijen

Dit moderne woonhuis te Rijen is volledig elektrisch, dus aardgasloos. De verwarming, de koeling en het warme water (CW6) van de woning is gerealiseerd met een lucht-water warmtepomp van Panasonic, de T-Cap 12kw. Het elektra verbruik wordt gecompenseerd door de 30...

Lees meer

CONTACT

Goossens Architectenbureau
Vinkelaan 198
5702LX Helmond
tel: 06-24634149

LINKS

CONTACT

Goossens Architectenbureau Vinkelaan 198 5702LX Helmond tel: 06-24634149

Share This