Selecteer een pagina

Vergunningvrij Bouwen Bij Woning

Bij woningen mogen vergunningvrij meer aanbouwen en bijgebouwen (bijbehorende bouwwerken) worden geplaatst. De oppervlakte van deze bijbehorende bouwwerken is afhankelijk van de oppervlakte van het zogenaamde bebouwingsgebied, met een maximum van 150 m². Het bebouwingsgebied is het achtererfgebied inclusief de grond onder het hoofdgebouw, zonder de grond onder het oorspronkelijke hoofdgebouw.

Het exacte aantal m² dat vergunningvrij mag worden gebouwd moet in elk specifiek geval worden berekend. Voor de berekening en de bepaling van het bebouwingsgebied zijn de volgende ‘ingrediënten’ nodig:

  • oppervlakte van het bebouwingsgebied
  • vorm van het oorspronkelijke hoofdgebouw
  • percentage bebouwing wat al is gerealiseerd
  • vorm van gewenste aan- en bijgebouw
  • plek op het perceel, met name de afstand tot het hoofdgebouw

Het is toegestaan om een bijbehorend bouwwerk tot maximaal 4 meter van het oorspronkelijke hoofdgebouw te plaatsen, een behoorlijke verruiming. Geen verruiming maar wel een wijziging is, dat bij de toegestane oppervlakten voor het vergunningvrij bouwen de met vergunning gebouwde bijbehorende bouwwerken worden meegeteld.

Voldoet een bouwplan niet aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen, dan geeft het bestemmingsplan uitsluitsel over de mogelijkheden om met vergunning een bijbehorend bouwwerk te plaatsen. Dit betekent dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet worden ingediend bij de gemeente, een procedure moet worden doorlopen en leges moeten worden betaald.

Voorbeeld berekening oppervlakte
In een bebouwingsgebied van 90 m² mogen op grond van het bestemmingsplan maximaal 45 m² aan bijbehorende bouwwerken bij het oorspronkelijke hoofdgebouw worden gebouwd. Indien op het perceel een vergund bijbehorend bouwwerk staat van 30 m², dan resteert nog 15 m² dat vergunningvrij mag worden gebouwd.

Voorbeeld berekening hoogte bijbehorend bouwwerk
Een vrijstaand of aangebouwd bijbehorend bouwwerk dat op maximaal 4 meter afstand van het oorspronkelijke hoofdgebouw is geprojecteerd, mag niet hoger zijn dan 5 meter, niet hoger zijn dan 0,3 meter boven de bovenkant van de vloer van de eerste verdieping, en niet hoger zijn dan het hoofdgebouw.

Wordt een aanbouw aan de woning gerealiseerd dan is in eerste instantie de bovenkant van de vloer van de eerste verdieping bepalend. Zit de verdiepingsvloer op 3 meter, dan mag de aanbouw een maximale hoogte hebben van 3,30 meter. Het is mogelijk om een lagere aanbouw te realiseren, bijvoorbeeld met een goothoogte van 2,6 meter en een licht hellende kap naar de bovenkant verdiepingsvloer, mits wordt voldaan aan genoemde voorwaarden.

Is de afstand tot het hoofdgebouw meer dan 4 meter, dan mag het bijbehorend bouwwerk niet hoger zijn dan 3 meter. Is dit wel het geval, dan geldt een kapverplichting met een maximale hoogte van 5 meter. Bovendien wordt de bovengrens berekend met de volgende formule:

maximale daknokhoogte [m] = (afstand daknok tot de perceelsgrens [m] x 0,47) + 3

Bedraagt de afstand van de daknok tot aan de perceelsgrens van het bijbehorend bouwwerk 4 meter, dan geldt de volgende maximale daknokhoogte:
(4 x 0,47) + 3 = 4,88 meter.

 

Bron: BRO

Meest Recente Berichten

Elektrisch woonhuis te Rijen

Elektrisch woonhuis te Rijen

Dit moderne woonhuis te Rijen is volledig elektrisch, dus aardgasloos. De verwarming, de koeling en het warme water (CW6) van de woning is gerealiseerd met een lucht-water warmtepomp van Panasonic, de T-Cap 12kw. Het elektra verbruik wordt gecompenseerd door de 30...

Lees meer

CONTACT

Goossens Architectenbureau
Vinkelaan 198
5702LX Helmond
tel: 06-24634149

LINKS

CONTACT

Goossens Architectenbureau Vinkelaan 198 5702LX Helmond tel: 06-24634149

Share This